My Blog List

Thursday, September 16, 2010

മിനിക്കഥ

(ധിഷണ മാസിക-ജൂണ്‍, 2008)
റേഞ്ച്

ശങ്കരനാരായണന്‍ മലപ്പുറം

'' എല്ലാര്ക്കും പറ്റി. ചെര്‍ക്കനീം ഓന്റെ പെരക്കാരീം ഒക്കെ പറ്റി. കൊറേ പണ്ടോം പണോം ഒന്നും ചോയ്ച്ചില. നല്ല സൊബാവും ചൊര്‍ക്കും നല്ലൊരു പണീം ഒക്കള്ളൊരു ചെര്‍ക്കന്‍....... ഓന്റെ പെരക്കാര്‌ക്കൊക്കെ പറ്റി. അന്റെ ബാപ്പാക്ക് നല്ലോണം പറ്റി. കുഞ്ഞെളേപ്പ അസര്‍പ്പിനും അന്‍സന്‍ നാണിപ്പൂനും കുഞ്ഞിമ്മൂനും കദ്യാത്താക്കും ഒക്കെ പറ്റി. അണക്ക് മാത്രം പറ്റീല.......ത്താടീ.......ജ്ജ് വേറാരെങ്കിലും കണ്ടു ബെച്ചുക്കുണോ......ത്താടീ......ത്താടീ......പറയെടീ.........പറയെടീ പോത്തേ....''
'' ഇമ്മാ അവ്‌ടെ!''
'' അവ്‌ടെ ? ''
'' അവ്‌ടെ ഐഡ്യക്ക് റേഞ്ചില്ലോലോ !! ''
.......................

3 comments:

Jishad Cronic said...

ഇത് ഇതു സ്ഥലത്തെ ഭാഷയാണ്‌ മാഷേ ?

manoj kumar said...

:)

കണ്ണൂര്‍ ഭാഷയാണെന്ന് തോന്നുന്നു

ശങ്കരനാരായണന്‍ മലപ്പുറം said...

മലപ്പുറത്തെ ഭാഷയാ!